Pårørende

Pårørende

Accept af forskellighed

Majken fortæller i filmen om at være mor til en søn med ordblindhed. Hun taler om accept af forskellighed, og om hvad der har haft afgørende betydning for hendes søns udvikling.

Hvis du vil hjælpe nogen i din familie eller omgangskreds, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige muligheder alt efter hjælpebehovet afhængigt af, om det drejer sig om uddannelse, job eller privatliv.

Her på siden finder du de undervisningssteder tæt på jer, der tilbyder test for ordblindhed, giver ordblindeundervisning og rådgiver generelt. Du finder også links til netværk og mere viden generelt om ordblindhed og om at være pårørende.

Mere viden

Om ordblindhed


Ung og ordblind
Bogen undersøger, hvad der sker i overgangen fra den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne. Hvad er det, der har betydning for de unge ordblindes personlige, sociale og faglige udvikling.


Publikationen "Det positive liv som ordblind" fortalt af Jesper Sehested Jensen, der er ordblind blogger.


Publikationen "Jo, vi kan – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser" tager udgangspunkt i interview med unge med forskellige former for kommunikative funktionsnedsættelser.


"Ordblindhed - en håndbog til forældre"  formidler viden om ordblindhed og undervisning af ordblinde børn, så læseren får bedre redskaber til at hjælpe ordblinde børn.


"Ordblind - en håndbog"  formidler viden om ordblindhed til virksomheder, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, faglige organisationer og skoler.


I dysleksiens minefelt
Interviews med unge akademikere om skolegang og studier.


Voksne ordblinde. En Antologi.
Denne håndbog præsenterer aktuelle erfaringer og viden om centrale aspekter af ordblindhed.


Om at være pårørende

Svensk videnscenter om at være pårørende.


Love og konventioner

FN's Handicapkonvention


Om ligebehandling af handicappede og princippet om sektoransvar


Adgang til digitale og letlæste tekster

Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder


DR giver usikre læsere og nydanskere adgang til letlæste nyheder