Om HTO

HTO formidler viden om tilbud og støtte for unge og voksne mennesker med ordblindhed

HTO anviser veje gennem systemet og formidler svar på spørgsmål som:

  • Hvad er ordblindhed?
  • Hvor bliver man testet for ordblindhed?
  • Hvor får man ordblindeundervisning?
  • Hvordan får man instruktion i it-værktøjer og vejledning i forhold til uddannelse, job eller i privatlivet?

Udviklingen af HTO er sket i et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter København, 3F, Digitaliseringsstyrelsen, Professionshøjskolen UCC, VUC Roskilde, Hovedstadens Ordblindeskole, E-learningsenheden hos KVUC, Sensus Aps og Headnet,

Hjemmesiden ejes og vedligeholdes af Socialstyrelsen i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Digitaliseringsstyrelsen og 3F.

  logo Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  Logo  Logo