O-Card hjælper ordblinde i Region Syddanmark

Ordblinde har usynlige udfordringer, som et O-Card nu skal hjælpe med at synliggøre.

Hvad er et O-Card?

O-Card er et lille kort på størrelse med et kørekort, som ordblinde kan vise frem, når de har brug for hjælp til at læse eller skrive – på uddannelser, job eller ved offentlige myndigheder. O-Card skal lette ordblindes adgang til nødvendig hjælp og støtte på uddannelser og i hverdagssituationer.

Kortet forklarer, at indehaveren er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive. Kortet opfordrer også modtagerne til at gå ind på hjemmesiden www.hto.nu, hvor de kan læse, hvordan de kan hjælpe ordblinde.

Tanken med kortet er, at det kan være med til at afstigmatisere og afmystificere det at være ordblind. 

Det personlige O-Card er udviklet af VUC Vest, Campus Vejle, HF + VUC FYN, Kolding HF & VUC, VUC Syd og HF & VUC Fredericia som en del af projektet "Ordblindeundervisning". Projektet er finansieret af Region Syddanmark.

Kortet er et supplement til de øvrige støttetiltag for ordblinde i Region Syddanmark, fx ordblindeundervisningen, apps og andre hjælpemidler. 

Hvem kan få et O-Card?

Ordblinde i Region Syddanmark kan få et O-Card, hvis en ordblindetest viser, at de har ret til ordblindeundervisning. Den gratis test tages ved VUC’er, oplysningsforbund og andre institutioner i Region Syddanmark, hvor ordblinde undervises.

Hvad kan et O-Card bruges til?

Lisa Holbæk Hansen og Bo Stokholm, der begge er ordblindekursister på VUC Vest i Esbjerg, forklarer hvad de kan bruge kortet til:ordblindekursist på VUC Vest i Esbjerg:

”Samfundet er ikke indrettet til ordblinde, og jeg har et par gange oplevet nogen tvivle på, om jeg er ordblind, Derfor skal jeg have beviser med, og det er jo nemmere med et lille kort som O-Card’et i stedet for fem A4-ark. Biblioteket, kommunen og på uddannelse er nogle af de steder, jeg har haft brug for hjælp og støtte, hvor jeg hver gang har skullet bevise, at jeg er ordblind”, siger Lisa Holbæk Hansen.

”Jeg vil gerne videreuddanne mig og har jævnligt brug for at vise, at jeg er ordblind uden at skulle testes på ny hver gang, I de situationer vil et O-Card være godt. Jeg har prøvet at være på kommunen og fået papirer, jeg selv skulle udfylde ved et bord. Da ville det være rart at have kortet, der kan forklare, at jeg kan have brug for støtte og tid til at læse og skrive”, siger Bo Stokholm.

O-Card
Ordblindekursisterne Lisa Holbæk Hansen og Bo Stokholm har fået udleveret deres O-Cards af ordblindekoordinator Inga Jørgensen på VUC Vest. (Foto:Bruno Rosendahl)

Læs mere om O-Card

Læs mere om O-Card'et på www.o-card.dk og om ordblindhed på www.hto.nu

Kontakt 

For yderligere information om O-Card: kontakt Inga Jørgensen, ordblindekoordinator, VUC Vest i Esbjerg, tlf. 29 67 44 56,