Ordblindhed er årets tema

Egmont Fonden har i 2018 ordblindhed som fondens årstema. Årstemaet sætter fokus på, hvad det vil sige at være ordblind, hvilke konsekvenser det kan have, og hvordan man kan styrke ordblinde børn og unges læring og livsduelighed.

Kun omkring halvdelen af ordblinde børn og unge i Danmark får en ungdomsuddannelse. Flere undersøgelser viser, at ordblinde børn og unge klarer sig langt dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. Foruden den konkrete læringsvanskelighed oplever børn og unge med ordblindhed også andre sociale og læringsmæssige problemer, herunder lavt selvværd.

Derfor har  Egmont Fonden i 2018 sat fokus på ordblindhed igennem følgende aktiviteter:

Oprettelse af et børnepanel
Afholdelse af et børnetopmøde
Dagsordenssættele på Folkemødet
Udgivelse af Egmont Rapporten
Uddeling af Egmont Prisen

Læs mere...