Kontakt

Kontaktoplysninger til HTO

Hvis du har input til denne hjemmeside, kan du sende en mail til Socialstyrelsen, Lisbet Tuxen:  

Henvendelser om ordblindhed på folkeskoleområdet

Christina Staalgaard og Trine Nobelius
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Center for Udgående Kvalitetsarbejde
Tlf.: 4120 9309 (Christina Staalgaard)
Tlf.: 2528 4887 (Trine Nobelius)
E-mail: ordblindetest@uvm.dk

Henvendelser om ordblindhed på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og frie grund- og kostskoler

Stina Kjær Madsen
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for SPS og Tværgående Jura
Tlf.: 3392 5758
E-mail: sps@stukuvm.dk

Henvendelser om ordblindeundervisning for voksne

Line Knudsen
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Voksenuddannelse og Overgange
Tlf.: 3392 5252
E-mail: