Vejledere

Her kan du læse om, hvad du som vejleder bør være opmærksom på ved vejledning af unge og voksne med ordblindhed.

Unge og voksne ordblinde vælger ofte uddannelse ud fra de skriftsproglige studiekrav alene, men alligevel får mange ordblinde svært ved at gennemføre en uddannelse uden støtte.

Som vejleder er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes forskellige støtteformer, der kan hjælpe den studerende på uddannelsen. Mange uddannelser er dækket Specialpædagogisk Støtte, kaldet SPS, som administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Andre uddannelser er dækket af andre støtteformer, og andre igen har ingen klare dækningsområder.

Her på siden findes information om, hvilke uddannelser der er dækket af SPS, hvilke der er dækket af andre ordninger og hvilke, der har uklare dækningsmuligheder.

SPS til ordblinde kan typisk bestå af støtte i form af:

 • It-værktøjer til installation på egen PC eller leveret som bærbar computer med programmer installeret
 • Instruktion i brug af it-værktøjerne
 • Adgang til elektroniske studiematerialer
 • Studiestøttetimer

Studiestøttetimer er en ordning, hvor den studerende får støtte til på sigt at opnå mere effektive studiestrategier samt støtte til en række andre forhold, der er særligt vanskeliggjort grundet ordblindhed.

For at få adgang til SPS eller andre støtteordninger, er det nødvendigt, at ordblindheden dokumenteres. Det er som udgangspunkt undervisningsinstitutionens ansvar at skaffe denne dokumentation for studerende, der oplyser, at de ønsker at blive ordblindetestet. Vær opmærksom på, at tidligere dokumentation kun af og til kan benyttes.

Mere viden

Hvad siger loven?


Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.


Vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse


Publikationen "Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til 'resurse'?"


Rapporten "Slutevaluering af uddannelsesprojektet Veje Videre" opsummerer de vigtigste resultater af projektet på VUC Hvidovre-Amager.


Publikationen "Jo, vi kan – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser" tager udgangspunkt i interview med unge med forskellige former for kommunikative funktionsnedsættelser. 


Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk