Merituddannelser

Her kan du læse om støttemuligheder på merituddannelser.

Merituddannelser er normalt ikke SU-støtteberettigede, hvorfor der ikke kan søges om støtte gennem Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens SPS-ordning.

Hvis uddannelsen er en del af en ansættelse, er et led i en jobplan eller en revalidering, kan der bevilliges støtte gennem LAB-loven, som administreres af bopælskommunens jobcenter.

Hvis den studerende ikke kan støttes gennem Lov om aktiv beskæftigelse, kan der søges gennem Lov om social service §112. Denne lovgivning giver kun mulighed for at søge om særligt software og særligt hardware. Der ikke er mulighed for at søge om fx en computer, idet en sådan anses for at være sædvanligt indbo og derfor ikke kan betragtes som et hjælpemiddel.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk