Daghøjskoler og folkehøjskoler

Her kan du læse om støtteordninger på daghøjskoler og højskoler.

Et undervisningsforløb på en dag- eller folkehøjskole har ikke sin egen støtteordning, men hvis højskoleforløbet er en del af en ansættelse eller er et led i en jobplan eller en revalidering, kan der bevilliges støtte gennem LAB-loven, som administreres af bopælskommunens jobcenter.

Hvis højskolekursisten ikke kan støttes gennem LAB-loven, kan der søges gennem Lov om social service §112. Denne lovgivning giver kun mulighed for at søge om særligt software og særligt hardware. Der er ikke mulighed for at søge om fx en computer, idet en sådan anses for at være sædvanligt indbo og derfor ikke kan betragtes som et hjælpemiddel.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk