Til brug på uddannelsen

Få et overblik over uddannelser med og uden SPS og andre muligheder for støtte under uddannelsen.

SPS - Specialpædagogisk støtte er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, fx ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

SPS gælder som udgangspunkt for studerende, der læser på en SU-berettiget uddannelse. Visse uddannelser er dog ikke omfattet af SPS. Her kan du læse om de konkrete støttemuligheder, der gælder for en række uddannelser. 

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk