Særligt tilrettelagt undervisning (STU)

Støttemuligheder i et STU-forløb afhænger af, hvilke uddannelseselementer det er sammensat af.

STU er en uddannelsesform, der ofte er sammensat af flere elementer, og som koordineres gennem kommunens UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

UU-vejlederen skal hjælpe med at søge om støtte og hjælpemidler indenfor de forskellige dele af uddannelsen.

Ligesom ved EGU-forløb, kan det være en fordel for den unge, hvis it-værktøjerne bevilliges som en del af den samlede plan, så der ikke er risiko for at skulle aflevere værktøjerne tilbage og skaffe nye bevillinger hjem flere gange gennem forløbet.

Vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har også et ansvar for løbende at følge op på, om uddannelsesplanen og støtten stadig modsvarer den unges behov.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk