Til brug på uddannelsen

Om støttemuligheder i uddannelsessystemet

Til brug på uddannelsen

Få et overblik over uddannelser med og uden SPS og andre muligheder for støtte under uddannelsen.

SPS - Specialpædagogisk støtte er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, fx ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

SPS gælder som udgangspunkt for studerende, der læser på en SU-berettiget uddannelse. Visse uddannelser er dog ikke omfattet af SPS. Her kan du læse om de konkrete støttemuligheder, der gælder for en række uddannelser. 

Handlinger tilknyttet webside

SPS-berettigede uddannelser

SPS-berettigede uddannelser
Her kan du læse om, hvordan du kan søge om SPS, og hvad støtten typisk består af.

Handlinger tilknyttet webside