Udredning og dokumentation

Hvem skal gøre hvad i forhold udredning og dokumentation?

Der er ingen faste krav til dokumentation for ordblindhed. Men jobkonsulenten skal sørge for, at sagen er dokumenteret og belyst sådan, at jobcenteret har nok viden til at træffe en afgørelse. Ofte vil dokumentation i form af en ordblindetest fra et undervisningssted, der tilbyder ordblindeundervisning, være den mest relevante dokumentation.

Hvem skal betale for eventuelle udgifter til en ordblindetest?

Det er jobcentrets ansvar, at en sag er belyst tilstrækkeligt, så der kan træffes en afgørelse. Borgeren er som ansøger forpligtet til at bidrage med de oplysninger, borgeren selv har. Hvis borgerens egen dokumentation for ordblindhed ikke vurderes tilstrækkelig, er det jobcentrets opgave at indhente de nødvendige oplysninger og betale for udgiften.

It-udredning/it-afprøvning

For at kunne bevillige støtte, har jobcenteret brug for en konkret beskrivelse af, hvilke it-værktøjer der ansøges om. Mange jobcentre ønsker derfor en it-udredning, også kaldet en it-afprøvning fra en fagperson med særligt kendskab til it-værktøjer for ordblinde, hvor borgeren har afprøvet og diskuteret, hvilke it-værktøjer, der vil være relevante for den enkelte set ud fra den konkrete arbejdssituation. Der findes et stort udbud af forskellige it-værktøjer, både hardware og software med meget varierende pris og støttemuligheder. Nogle teknologier er gratis, andre er relativt dyre, men det er den konkrete faglige vurdering af den mest effektive løsning, der er relevant for bevillingen. Jobcenteret har også ansvar for at bevillige den nødvendige instruktion i brugen af it-værktøjerne for at sikre, at de blive korrekt implementeret på arbejdspladsen. 

Instruktion i at bruge hjælpemidlerne

Det er vigtigt at få instruktion i at bruge de bevilgede it-værktøjer. Mange hjælpemidler bliver først en hjælp, når den ordblinde har lært deres funktioner at kende og har fundet en effektiv strategi til at benytte værktøjerne i det daglige arbejde. Normalt vil behovet og omfanget af instruktion fremgå af it-udredningen. I andre tilfælde kan jobcenteret samarbejde med undervisningssteder, der udbyder ordblindeundervisning for yderligere instruktion og undervisning. 
Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk