Særlige regler for grænsearbejdere

Som hovedregel skal ansøgning om hjælpemidler sendes til jobcenteret i din bopælskommune. Undtagelsen er, hvis ansøgeren arbejder i Danmark, men bor i et andet EØS-land. Sådanne hjælpemiddelansøgninger skal behandles i jobcenteret i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger. Hovedprincippet i EØS-aftalen er, at lønmodtagere er socialt sikret i det land, hvor de arbejder, selvom de bor i et andet land.

EØS er en samlebetegnelse for alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk