Initiativer på arbejdspladsen

En del arbejdspladser er opmærksomme på medarbejdere med ordblindhed og iværksætter hjælpetiltag.

På statslige arbejdspladser og i mange private virksomheder er det efterhånden ved at blive mere udbredt, at ledelsen bliver opmærksomme på trivslen hos medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder og gør noget aktivt for at tage ansvar for, at medarbejderne trives og kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Også selvom de har problemer med at læse og skrive.

Arbejdspladsen kan fx afholde særlige trivsels- og udviklingssamtaler. Eller den kan igangsætte en læsekampagne på arbejdspladsen og tilbyde medarbejderne at få screenet deres skriftsproglige færdigheder. Dernæst bliver medarbejdere med særlige behov tilbudt it-hjælpemidler og undervisning i arbejdstiden. På virksomheden kan man tilrettelægge gratis ordblindeundervisning for voksne i samarbejde med det lokale VUC eller et lignende undervisningssted. Der skal normalt blot 3-4 kursister til, førend der kan oprettes et ordblindehold.

Nogle steder kompenserer virksomheden for de ordblinde ansattes mistede arbejdstid i forbindelse med deltagelse i ordblindeundervisningen. Ellers er der i visse tilfælde mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU svarer til højeste dagpengesats.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk