Bevilling og klagemulighed

Her kan du læse om bevilling og klagemuligheder.

Bevilling eller afslag på ansøgte hjælpemidler skal altid gives skriftligt til ansøgeren inden for en frist på 4 uger. Et helt eller delvist afslag skal gives skriftligt og begrundes, ligesom der skal gives en klagevejledning. Hvis en borger ønsker at klage over jobcenterets afgørelse, skal klagen i første omgang sendes direkte til jobcenteret inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Hvis jobcenteret fastholder sit afslag om hjælpemidler, kan klagen indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Hvis du har svært ved selv at skrive en klage, kan du ofte få hjælp til dette gennem din fagforening, Ordblindeforeningen eller en uvildig organisation som DUKH - Den Uvildige Konsulentordning.

Ankestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for nogen anden administrativ myndighed.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk