Udredning og dokumentation

Bevilling af hjælpemidler efter Lov om social service forudsætter dokumentation for ordblindhed.

Ofte har socialcentrene brug for en konkret vurdering af, hvilke it-værktøjer der ansøges om og ønsker derfor en it-udredning fra et undervisningssted, hvor borgeren har haft mulighed for at afprøve og diskutere værktøjerne set i lyset af de konkrete situationer i hverdagen.

Der findes et hav af teknologier, hvoraf visse er gratis. Men uanset hvad værktøjerne koster, er det vigtigt at få bevilget instruktionstimer i brugen af dem. It-udredningen vil pege på konkrete forslag til værktøjer og omfanget af instruktion, som socialcentrene så kan bevilge ud fra.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk