Fagfolk og virksomheder

Vejledere

Der er brug for vejledere med indsigt i og forståelse for ordblindhed og de muligheder, der er i forhold til uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Ordblindelærere

Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder ordblindeundervisning, har pligt til at rådgive kursister med ordblindhed om mulighederne i uddannelse, job og privatliv.

Faglige organisationer

Som fagkonsulent bør man vide, at der findes en række muligheder for medlemmer med ordblindhed.

Jobkonsulenter

Jobkonsulenter skal sikre, at mennesker med ordblindhed bliver kompenseret for deres handicap, så de får lige muligheder for at deltage i arbejdslivet.

Sagsbehandlere

Viden om muligheder på det sociale område for at yde støtte til borgere med ordblindhed.

Virksomhedsledelse

Viden om kommunikation på arbejdspladsen og muligheder for medarbejdere med ordblindhed.

Frontpersonale

Viden om ordblindhed og mulighederne for hjælp.

Lærere i grundskolen

På EMU Danmarks Læringsportal kan du finde inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.