Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning

Adgang til ordblindeundervisning 

Hvis du oplever læse- og skrivevanskeligheder og har mistanke om, at vanskelighederne kan skyldes ordblindhed, kan du blive testet.

Hvis testen viser, at du er ordblind, kan du få gratis undervisning.

Ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold. Undervisningen tilrettelægges individuelt, så indholdet er relevant for dig i dit arbejds- og familieliv.

Du kan arbejde med tekster fra din dagligdag eller dit job og lære grammatiske regler ved at arbejde med de konkrete tekster, du har brug for at læse.