Ingen kan stave i den her branche

Ingen kan stave i den her branche

Peter fortæller, at der på kokkeuddannelsen er mange, der har læse- og stavevanskeligheder. Ved opstart på uddannelsen har han taget en ordblindetest og fået hjælpemidler.