Støtte på uddannelsen

Støtte på uddannelsen

Har du brug for støtte på uddannelsen?

Er du testet ordblind, kan du få særlig hjælp under uddannelsen. Måske oplever du, at det tager meget lang tid at læse teksterne, eller at det skriftlige udtryk i dine egne tekster ikke kommer op på det niveau, der forventes på uddannelsen. Ordblindheden bliver en hindring for, at du kan udtrykke dig klart og præcist, således at dine opgaver i højere grad kan blive vurderet på den faglige præstation.

Hjælpen omfatter en computer med blandt andet ordforslagsprogram, der foreslår ordene, mens du skriver, og en talesyntese, som kan læse dine studietekster op. Du får instruktion i disse programmer.

Man kan desuden ansøge om adgang til elektroniske tekster samt studiestøttetimer, hvor man arbejder netop med de skriftlige, mundtlige og læsemæssige aspekter ved dit studie. Du får tilknyttet en underviser med særlig viden om ordblindhed, og sammen med denne underviser kan du få overblik over teksterne og over begreberne. Hvad angår det skriftlige på dit studie, kan du sammen med din underviser eksempelvis arbejde med dine formuleringer og din struktur. Studiestøtte kan således omhandle mange ting, men er altid centreret omkring studielæsning og hjælp og vejledning til skrivning af teksterne. Ikke lektiehjælp.

At få studiestøtte kræver normalt, at du læser på en SU-berettiget uddannelse. Hvis ikke, findes andre muligheder. Tal med din studievejleder.

Læs mere om muligheder for støtte på uddannelsen...